Logo de Roo

de Roo Boeken

Zwijndrecht

de Roo Boeken a un total de 993 livre(s).

Titre Prix
SCLATER, WILLIAM - A Briefe Exposition with Notes vpon the Second Epistle to the Thessalonians. A Briefe Exposition with Notes vpon the Second Epistle to the Thessalonians. Auteur: SCLATER, WILLIAM € 950,00
Photo Album - A collection of 19th century photographs depicting scenes in Scotland. A collection of 19th century photographs depicting scenes in Scotland. Auteur: Photo Album € 3 750,00
BERNARD, RICHARD - A Key of Knowledge for the opening of the secret mysteries of St. Johns mysticall revelation. A Key of Knowledge for the opening of the secret mysteries of St. Johns mysticall revelation. Auteur: BERNARD, RICHARD € 950,00
Cruchley, G.F.|GLOBES - A pair of very handsome early Voctorian eighteen-inch Terrestrial and Celestial Library Globes A pair of very handsome early Voctorian eighteen-inch Terrestrial and Celestial Library Globes Auteur: Cruchley, G.F.|GLOBES € 65 000,00
Durel, John - A View of the Government and Publick Worship of God In the Reformed Churches beyond the Seas. Wherein is shewed their Conformity and Agreement with the Church of England, as it is established by the Act of Uniformity. WITH: The Liturgy Of the ... A View of the Government and Publick Worship of God In the Reformed Churches beyond the Seas. Wherein is shewed their Conformity and Agreement with the Church of England, as it is established by the Act of Uniformity. WITH: The Liturgy Of the ... Auteur: Durel, John € 550,00
Steeman, Johannes - Aandachtige Betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande: 1. Nutte Leeringe, 2. Verwekkinge van Heylige lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete Vertroostingen, 5. Ende heylige Vrugten, Van het Heyli... Aandachtige Betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande: 1. Nutte Leeringe, 2. Verwekkinge van Heylige lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete Vertroostingen, 5. Ende heylige Vrugten, Van het Heyli... Auteur: Steeman, Johannes € 225,00
Appelius, Johannes Conradus - Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Vierde Druk. EN: Vervolg van Aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie,... Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Vierde Druk. EN: Vervolg van Aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie,... Auteur: Appelius, Johannes Conradus € 175,00
Moor, Bernhardinus de - Aanmerkingen van Bernhardinus de Moor op de Orde des Heils, volgens welke Godt, aan ByzondereMenschen, zyne Zaligmakende Genade schenkt. Of het verband tusschen Genade en Pligt, in ene Verhandeling voorgestelt. Aanmerkingen van Bernhardinus de Moor op de Orde des Heils, volgens welke Godt, aan ByzondereMenschen, zyne Zaligmakende Genade schenkt. Of het verband tusschen Genade en Pligt, in ene Verhandeling voorgestelt. Auteur: Moor, Bernhardinus de € 250,00
Langedult, Petrus - Aantekeningen of Verklaaringen over het geheele Nieuwe Testament als mede over de Klaagliederen van Jeremias. Aantekeningen of Verklaaringen over het geheele Nieuwe Testament als mede over de Klaagliederen van Jeremias. Auteur: Langedult, Petrus € 950,00
Ainsworth, Henry - Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk do... Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk do... Auteur: Ainsworth, Henry € 1 500,00
Ainsworth, Henry - Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk do... Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk do... Auteur: Ainsworth, Henry € 1 200,00
Duyn, Nicolaas - Aanwyzer Van alle de Steden, Bergen, Rivieren, Beeken, enz. die in de H. Schrift gemels worden, met de voornaamsrte Geschiedenissen, in en omtrent dezelve voorgevallen. Aanwyzer Van alle de Steden, Bergen, Rivieren, Beeken, enz. die in de H. Schrift gemels worden, met de voornaamsrte Geschiedenissen, in en omtrent dezelve voorgevallen. Auteur: Duyn, Nicolaas € 800,00
Hoogvliet, Arnold - Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Auteur: Hoogvliet, Arnold € 1 350,00
Hoogvliet, Arnold - Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Auteur: Hoogvliet, Arnold € 300,00
N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oord... Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oord... Auteur: N.N. € 300,00
N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oord... Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oord... Auteur: N.N. € 375,00
N.N. - Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle... Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle... Auteur: N.N. € 350,00
N.N. - Acta Synodalia of gearresteerde Kerken-Ordeningen van Zeelandt, Van de Jaren 1591. 1620. en 1638. uitgegeven, ingevolge de Resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755. Acta Synodalia of gearresteerde Kerken-Ordeningen van Zeelandt, Van de Jaren 1591. 1620. en 1638. uitgegeven, ingevolge de Resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755. Auteur: N.N. € 100,00
Baker, Richard - Aendachtighe Meditatien en Vraghen Over De VII. Boet-Psalmen Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-gheleerden Godtsaligen Heere, En nu vertaelt door I.G. (=Johannes Grindal). WAARBIJ: Aendachtighe Meditatien en Vragen Over De vii. Tro... Aendachtighe Meditatien en Vraghen Over De VII. Boet-Psalmen Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-gheleerden Godtsaligen Heere, En nu vertaelt door I.G. (=Johannes Grindal). WAARBIJ: Aendachtighe Meditatien en Vragen Over De vii. Tro... Auteur: Baker, Richard € 375,00
RIDDERUS, FRANCISCUS - Aenmerckingen over verscheyde Texten der H. Schrifture, Dienstigh op en ontrent Feest-Dagen, Bid-Dagen, Danck-Dagen, Oorloghs-Dagen, Ellend-Dagen, Avondmael-Dagen, En andere Extraordinare Dagen. Aenmerckingen over verscheyde Texten der H. Schrifture, Dienstigh op en ontrent Feest-Dagen, Bid-Dagen, Danck-Dagen, Oorloghs-Dagen, Ellend-Dagen, Avondmael-Dagen, En andere Extraordinare Dagen. Auteur: RIDDERUS, FRANCISCUS € 105,00
Hartsoecker, Christiaen - Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam.  Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam.  Auteur: Hartsoecker, Christiaen € 200,00
LUYKEN, JAN - Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert. Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert. Auteur: LUYKEN, JAN € 3 500,00
LUYKEN, JAN|PRINT BIBLE - Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper gebragt door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper gebragt door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. Auteur: LUYKEN, JAN|PRINT BIBLE € 55 000,00
Printbible - Afbeeldingen der voornaamste Historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Door verscheide van de geestrykste en vermaardste Tekenaars en Plaatsnyders seer Kunstig Afgebeeld. Zynde tot verklaringe van ieder Afbeeldinge daar by gevoegt, Syn... Afbeeldingen der voornaamste Historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament. Door verscheide van de geestrykste en vermaardste Tekenaars en Plaatsnyders seer Kunstig Afgebeeld. Zynde tot verklaringe van ieder Afbeeldinge daar by gevoegt, Syn... Auteur: Printbible € 1 250,00
Biblia|Printbible - Afbeeldzels van 't Oude en Niewe Testament. Tableaux du Vieux et Nouveau Testament Afbeeldzels van 't Oude en Niewe Testament. Tableaux du Vieux et Nouveau Testament Auteur: Biblia|Printbible € 1 450,00
FRUYTIER, JACOBUS|LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH|Wilhelmius - Afgeperste Verantwoordinge van Jacobus Fruytier Predikant te Rotterdam, tegen Twee Faamroovende Schriften van D. Johannes Ens, Predikant te Utregt, Het eene uitgegeven onder een vermomden naam van D. vander Heyde, Het andere uitgegeven en gedr... Afgeperste Verantwoordinge van Jacobus Fruytier Predikant te Rotterdam, tegen Twee Faamroovende Schriften van D. Johannes Ens, Predikant te Utregt, Het eene uitgegeven onder een vermomden naam van D. vander Heyde, Het andere uitgegeven en gedr... Auteur: FRUYTIER, JACOBUS|LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH|Wilhelmius € 175,00
Velingius, Wilhelmus - Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen, als in die van Rotterdam. WAARBIJ: Redenvoering over den apostel Johannes Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen, als in die van Rotterdam. WAARBIJ: Redenvoering over den apostel Johannes Auteur: Velingius, Wilhelmus € 200,00
Penon, Joannes - (Al de Wercke van Penon.) Godts Tucht-Schoole, Ofte Genesende Ziel-verbreeckende en Ziel-stichtende Meditatien, Over eenige uytgeleesene Texten der H. Schriftuure, in verscheyden Predicatien, de Gemeynte Jesu Christi soo tot Amsterdam, als tot... (Al de Wercke van Penon.) Godts Tucht-Schoole, Ofte Genesende Ziel-verbreeckende en Ziel-stichtende Meditatien, Over eenige uytgeleesene Texten der H. Schriftuure, in verscheyden Predicatien, de Gemeynte Jesu Christi soo tot Amsterdam, als tot... Auteur: Penon, Joannes € 700,00
Sluiter, Willem - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Auteur: Sluiter, Willem € 500,00
Sluiter, Willem - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Auteur: Sluiter, Willem € 175,00
Binding|W. Spieringh - Album Amicorum, W. Spieringh Album Amicorum, W. Spieringh Auteur: Binding|W. Spieringh € 1 250,00
ALBERUS, ERASMUS - Alcoranus Franciscanorum id est, Blasphemiarum et nugarum Lerna, de stigmatisato Idolo quod Franciscum vocant, ex libro Conformitatum, Versiculus Franciscanorum. Franciscus est in coelo, Respondio Quis dubitat de illo? Antiphona Totus Mundus. Alcoranus Franciscanorum id est, Blasphemiarum et nugarum Lerna, de stigmatisato Idolo quod Franciscum vocant, ex libro Conformitatum, Versiculus Franciscanorum. Franciscus est in coelo, Respondio Quis dubitat de illo? Antiphona Totus Mundus. Auteur: ALBERUS, ERASMUS € 450,00
Stockius, Christian - Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, ... Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, ... Auteur: Stockius, Christian € 550,00
Haupt, F. - Algemeene Geschiedenis, naar Pestalozzi's Grondstellingen. Voor de Nederlandsche Jeugd bewerkt door L.Th. Zeegers. Algemeene Geschiedenis, naar Pestalozzi's Grondstellingen. Voor de Nederlandsche Jeugd bewerkt door L.Th. Zeegers. Auteur: Haupt, F. € 75,00
Watson, Thomas - Alle de Theologische en Practicale Werken. Behelzende vele Uitmuntende Predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments.... Alle de Theologische en Practicale Werken. Behelzende vele Uitmuntende Predicatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments.... Auteur: Watson, Thomas € 75,00
Watson, Thomas - Alle de Theologische en Practicale Werken. Waarbij gevoegt, Vervolg der Theologische en Prakticale Werken. Behelzende de Afbeelding of Schilderije van een heylige, en Leere der Bekeeringe, over Psalm 32, 6 en Hand. 26, 20. nevens de Ware beste... Alle de Theologische en Practicale Werken. Waarbij gevoegt, Vervolg der Theologische en Prakticale Werken. Behelzende de Afbeelding of Schilderije van een heylige, en Leere der Bekeeringe, over Psalm 32, 6 en Hand. 26, 20. nevens de Ware beste... Auteur: Watson, Thomas € 75,00
Baker, Richard - Alle de uytstekende Theologise Werken, In 't Engels geschreven, En nu vertolkt door Jan de Bruno de Jonge. Dit werk strekkende tot verwondering der wijzen, en bericht der eenvoudigen. Alle de uytstekende Theologise Werken, In 't Engels geschreven, En nu vertolkt door Jan de Bruno de Jonge. Dit werk strekkende tot verwondering der wijzen, en bericht der eenvoudigen. Auteur: Baker, Richard € 300,00
Espagne, Jean d' - Alle de Vernuftige en Geleerde Werken van de Heer Johan d'Espagne. Bevattende volgeestige en Mergh-rijke Gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testaments. Dezen Druk, grotelijks vermeerdert en verbetert als mede met Zinrijke Ka... Alle de Vernuftige en Geleerde Werken van de Heer Johan d'Espagne. Bevattende volgeestige en Mergh-rijke Gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testaments. Dezen Druk, grotelijks vermeerdert en verbetert als mede met Zinrijke Ka... Auteur: Espagne, Jean d' € 275,00
Cats, Jacob - Alle de Wercken. De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt. Alle de Wercken. De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt. Auteur: Cats, Jacob € 950,00
Perkins, William - Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins vermaarde Ghodgheleerde. T'weede Deel. Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins vermaarde Ghodgheleerde. T'weede Deel. Auteur: Perkins, William € 125,00
Perkins, William - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws ... Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws ... Auteur: Perkins, William € 2 250,00
Perkins, William - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws ... Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws ... Auteur: Perkins, William € 1 350,00
Montanus, Daniel - Almanach Ofte Oprechten Nederlantschen Hemel-Meter Voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Gendt Ende de omliggende Steden ende Landen. Wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium. WAARBIJ:... Almanach Ofte Oprechten Nederlantschen Hemel-Meter Voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Gendt Ende de omliggende Steden ende Landen. Wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium. WAARBIJ:... Auteur: Montanus, Daniel € 850,00
ALMANAK - Almanak, van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCII. Almanak, van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCII. Auteur: ALMANAK € 575,00
ALMANAK|MINIATURE BOOK - Amour et gloire Amour et gloire Auteur: ALMANAK|MINIATURE BOOK € 1 450,00
Binding|Entwisle, Joseph|Wilcox, Thomas - An Essay on Secret Prayer by the Rev. Joseph Entwisle. Dr. Doddridge used frequently to observe that he never advanced in human learning without Prayer, and that he always made the most proficiency in his studies when he prayed with the greate... An Essay on Secret Prayer by the Rev. Joseph Entwisle. Dr. Doddridge used frequently to observe that he never advanced in human learning without Prayer, and that he always made the most proficiency in his studies when he prayed with the greate... Auteur: Binding|Entwisle, Joseph|Wilcox, Thomas € 475,00
Cary, J. & W.|GLOBES - An exceptional matching pair of Regency period floor 18" globes, one terrestrial and one celestial, An exceptional matching pair of Regency period floor 18" globes, one terrestrial and one celestial, Auteur: Cary, J. & W.|GLOBES € 27 500,00
Caryl, Joseph - An Exposition with Practical Observations upon the Book of Job. An Exposition with Practical Observations upon the Book of Job. Auteur: Caryl, Joseph € 300,00
FORBES, PATRICK - An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned. An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned. Auteur: FORBES, PATRICK € 900,00
BECANO, MARTINO - Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata. Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata. Auteur: BECANO, MARTINO € 75,00