Logo Wolswinkel

Snelle Fazant

Maarssen

Snelle Fazant a un total de 46 livre(s).

Titre Prix
Aan het woord komen, met gemeenteleden van 17 jaar en ouder in gesprek met de Bijbel, bouwstenen engebruiksmateriaal Auteur: E.R. Jonker € 5,00
Advocaat van de zondebok / druk 1, het werk van R. Girard en het evangelie van Jezus. Auteur: Lascaris, A. € 3,00
Als de schaduwen langer worden / psychologische perspectieven op ouder worden en oud zijn Auteur: Marcoen, A. / Grommen, R. / Ranst, N. Van € 7,50
De dood die leven brengt / druk 1, Overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd Auteur: Drewermann, E. € 2,50
De kleur van God / drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster Auteur: Bosch, R.A. € 3,50
De metaforenmachine, een geschiedenis van het geheugen Auteur: Douwe Draaisma € 3,00
De onwaardige wereld, vertoond in zinnebeelden, met goddelijke spreuken en stichtelijke verzen Auteur: Jan Luiken € 5,00
De praxis als verhaal / druk 1, narrativiteit en praktische theologie Auteur: R. Ganzevoort en anderen € 3,00
De rechtvaardiging uit het geloof alleen Auteur: J.G. Woelderink € 4,00
De spiritualiteit van het gewone leven / over veerkracht Auteur: Jurjen Beumer € 3,00
De veertig dagen van de Musa Dagh Auteur: Franz Werfel € 10,00
De vergeten kerk Auteur: Auke Jelsma € 2,50
Die heimwee hebben, komen thuis / druk 2 Auteur: € 4,00
Doorgevingen van Jezus Auteur: Auke Jealsma € 2,00
Engelen / engelen : oude voorstellingen en nieuwe ervaringen, de verdwijning van engelen uit kerk entheologie. Auteur: Graaff, L.F. de € 4,50
Exegese en dieptepsychologie / druk 1 Auteur: Drewermann, E. € 4,00
Gedragsverandering in gezinnen / druk 5 Auteur: Lange € 3,00
Gods bouwwerk, aspecten van het gemeente-zijn in bijbels- theologisch licht Auteur: A. Noordegraaf € 3,00
Het geheim van de lieflijkheid, dichter bij God Auteur: Jansen, W. € 3,00
Het nieuwe tijdsdenken / druk 1, de derde eeg in het geloof Auteur: Stolp, H. € 3,00
Het soevereine slachtoffer / druk 1, een theologisch essay ovrr geweld en onderdrukking Auteur: Lascaris, A. € 3,00
Hoe goed moet een mens zijn? / druk 1,een nieuwe visie op schuld en vergeving Auteur: Kushner, H.S. € 2,50
Hoor, Israel Auteur: Dr. P.A. Elderenbosch € 2,50
In andermans handen / over flow en grenzen in de zorg Auteur: Lange, Frits de € 3,00
Inleiding in de karakterkunde, vierde herziene druk Auteur: dr. H. C. Rumke € 3,50
K.H. Miskotte als prediker, een homiletisch onderzoek Auteur: Dr. M. J.G. van der Velden € 4,00
Lichtvoetig en loodzwaar, voettochten tussen Texel, Tigris en Tibet Auteur: Huijboom, Hans € 3,50
Menselyk gelaat / druk 3 Auteur: Levinas € 3,50
Mensen maken mensen / druk 1, de kunst om eenbezinbeter te latenfunctioneren Auteur: Satir, V. € 3,50
Neem uw verleden op, over vergelding envergeving Auteur: Lascaris, A. € 3,00
Op bergen en in dalen / druk 1, bijbelse geografie: de plaats waar geschreven staat Auteur: Karel Deurloo en Ben Hmelsoet € 3,50
Op blote voeten lopen / druk 1, versjes over geloof Auteur: Hermans, T. € 2,50
Op weg naar de Herberg, bouwen aan een open kerk Auteur: Jan Hendriks € 3,50
Op weg naar het koninkryk / druk 1, Israel en de volken in bijbels perspectiefaä Auteur: Vollenhoven Meyer € 2,50
Pelgrimage, ontmoetingen met de cultuur Auteur: Prof. Dr. C.W.Monnich € 4,00
Qls de goden sterven Auteur: Dr. F.de Graaff € 4,00
Theodorus a Brakel, Wilhelmus a Brakel en Sara Nevius Auteur: Fieret € 4,00
Trialoog, de DERDE in het pastorale gesprek Auteur: Klein Kranenburg, E.S. € 5,00
Uit de diepten, mystiek in het protestantisme Auteur: Hensen, W. € 3,00
Van die damesdingen / over de kunst van het ouder worden Auteur: Michon, Mary € 3,50
Van en voor allen / wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap hebben Auteur: Meininger, H.P. € 6,50
Van verstaan naar vertolken, over de voorbereiding van een preek over de Openbaring van Johannes Auteur: Evert Jonker € 3,00
Varen naar de overkant / druk 1, een vergelijking van Oosterse en Westerse mystie Auteur: Jong € 3,00
Verzoening / druk 1, bijbelse noties bij een omstrexen thema Auteur: Heyer, C.J. den € 3,00
Voetius Auteur: W. J. van Zsselt € 3,00
Volgenderwijs, theol. studie over navolging Auteur: Linden, T.G. van der € 5,00