Ce titre ne peut être commandé.
Ce titre ne peut pas être commandé en ce moment. Veuillez réessayer plus tard
Titre

Geschiedenis der Westerse Filosofie ( In samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden . )

Auteur
Langue

néerlandais

Éditeur

Servire

Prix

4,50(Excl. toute expédition)

Détails

Net gebonden boek ,, 774 pag., kaft wat verkleuring

Plus d'informations
Engelse wijsgeer en strijder voor vrede en gerechtigheid. Zijn overzicht van de geschiedenis van de wijsbegeerte, speciaal die van het westen, vanaf de Griekse wijsbegeerte tot op heden, is een monumentaal werk.
Dit magistrale boek valt op door de gelukkige gave, vele Engelse denkers eigen, dat zij vlot leesbaar schrijven. De onderwerpen worden duidelijk en zonder zwaarwichtigheid behandeld. Maar meer nog dan de stijl en opzet, hoe belangrijk die ook voor een groot werk als dit is, boeit de inhoud. Russel laat in een chronologische indeling achtereenvolgens de antieke, de katholieke en de moderne wijsbegeerte de revue passeren. Maar hij beperkt zich niet uitsluitend tot een opeenvolgende behandeling van de vertegenwoordigers dier perioden - hij ziet kans hun opvattingen te plaatsen in het kader van politieke en maatschappelijke omstandigheden, waardoor zijn werk niet alleen veel levendiger is geworden, maar ook uitgegroeid is boven het niveau van een geschiedenis der wijsbegeerte zonder meer. Hij geeft daarbij blijk van een ontzaglijke kennis, een geweldige breedheid van visie, die de diepte nergens in de weg staat
Ankerboek Uithuizermeeden

Algemeen antiquariaat. zie ook;
http://ankerboek.boekwinkeltjes.nl

Nouveaux livres deAnkerboek

7,5 millions de livres

Neuf et d'occasion

10300 librairies

Antiquaires et particuliers